Inspekcja Auta

 

.

Regularne przeglądy przyczyniają się do utrzymania bezpiecznego stanu pojazdu i zwiększają zazwyczaj również okres ekspoloatacji i zachowują wartość pojazdu. Ponadto, regularna konserwacji ważnych części, może zapobiec konieczności poważnych i kosztownych napraw.

 

Oszczędz na inspekcj – nie na bezpieczeństwie!

Kontrola i konserwacja wszystkich typów pojazdów, przeprowadzane u nas, są wykonywane starannie i zawsze pod nadzorem mistrzowskim. Gdy wymagane są części zamienne, to oczywiście używamy tylko markowych towaró, w jakości wyposażenia fabrycznego, oryginalnego. Gwarancja producenta pozostaje wówczas całkowicie nienaruszona. Inspekcje są rejestrowane w książce serwisowej.